Новини
Покана за национално участие на Международното изложение за мебели и обзавеждане imm cologne 2020, 13-19.01.2020 г. , гр. Кьолн, Германия
10.10.2019

Във връзка с изпълнението на дейностите по Проект BG16RFOP002-2.052-0002 „Участие на МСП на международни панаири, изложби и конференции в страната и чужбина“, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) има удоволствието да Ви покани да вземете участие в Международната изложба за мебели и обзавеждане imm cologne 2020, която ще се проведе в периода 13-19.01.2020 г. , гр. Кьолн, Германия.

 

imm cologne 2020 е най-голямата и престижна изложба  за мебели, обзавеждане, интериор и дизайн в Европа. Отличава се с работния си характер. Пет от седемте дни на изложението са само за бизнес посетители. Изложението се посещава и отразява от всички специализирани медии в България и света. Българските фирми отчитат конкретни резултати от участията – сключени договори, стъпване на нови пазари и разширяване на производствения капацитет.

 

В последното издание през януари т.г., са участвали 1 365 изложители на 246 500 кв.м. изложбена площ и с около 149 000 делови посетители. С национални щандове са били представени над 52 държави.

 

На imm cologne 2020 могат да вземат участие предприятия производители на мебели за всекидневни, спални, баня, матраци, системи за сън, както и на домашен текстил, стенни облицовки, подови настилки, осветление, аксесоари и други.

 

Предприятията трябва да отговарят на следните изисквания:

 

1.  Предприятието не участва за собствена сметка в конкретната проява;

 

2. Предприятието да притежава Код на икономическа дейност (КИД), съгласно условията за допустимост на ОПИК. Представя се Удостоверение за КИД на предприятието, издадено от Националния статистически институт за предходната приключила финансова година, в оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала“ с подпис на представляващия и печат на предприятието.

ИАНМСП организира участието на български фирми в международната изложба imm cologne 2020, която ще се проведе в периода 13-19.01.2020 г. , гр. Кьолн, Германия, при следните условия:

 

Агенцията поема разходите за:

 

–        Наем на необорудвана изложбена площ;

–        Регистрационни такси и/или медийни такси;

–        Национална идентификация на българския щанд;

–        Пропуски на изложителите;

–        Услуги, консумативи и други в рамките на утвърдения бюджет.

 

Фирмите, участници в imm cologne 2020 следва да поемат всички други разходи за:

 

  • Проектиране, изграждане /наемане/ на унифицирана за всички български участници конструкция, оборудване и аранжиране на щанда, организация за което е направена от Браншовата камара на дървообработващата и мебелна промишленост (БКДМП). Стойността на нестандартната конструкция на щанда е 135,00 евро за кв.м. без ДДС. За всички въпроси, касаещи изграждането и оборудването на конструкцията, следва да се обръщате към БКДМП. Лице за контакт при БКДМП: Георги Милков, тел. 02/9634299, имейл: g.milkov@timberchamber.com.
  • Спедиция, митническа обработката и застраховка на експонатите и други изложбени компоненти;
  • Командироване и пребиваване на представител/и от предприятието (пътни, дневни и квартирни);
  • Заявени допълнителни услуги, извън изброените в Общите условия за участие;
  • Застраховка на експонатите по време на транспортирането им и провеждането на изложбата;
  • Застраховка на представителите на предприятието, както и всички други разходи за щанда.

 

Условията и необходимите документи за кандидатстване могат да бъдат намерени на следните линкове:

 

https://www.sme.government.bg/?p=47483

https://export.government.bg/ianmsp/iniciativi-v-chujbina/panairi/Fairs-project-creation/fairs-project-creation-all/Upcoming-international-fairs-project-creation/2019/10/01/imm-cologne-2020

 

Крайният срок за подаване на документи е 15 октомври 2019 г.

 

 

Източник : ИАНМСП