Новини
Покана за Общо отчетно-изборно събрание
03.07.2018

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 7, ал.1 от Устава, Управителният съвет свиква  Общо отчетно-изборно събрание на Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост на 8 юни 2018г. /петък/, от 13.00 часа, град Пловдив, в конферентна зала Империал на хотел „Империал“.

 

Моля да имате предвид, че е необходимо да носите със себе си:

 

 

– Удостоверение за актуално състояние на организацията Ви и

 

– Пълномощно за участие в Общото събрание, в случай че не сте управител на фирмата, от името на която ще гласувате

 

 

Покана

 

Регистрационна карта

 

Номинации за избор на членове на УС и КС