Новини
Покана за редовно отчетно-изборно Общо събрание на БКДМП
21.05.2021

Информираме ви, че УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА БКДМП свиква и кани всички фирми-членове на редовно отчетно-изборно Общо събрание  на 25.06.2021г. от 13.30ч. в град Пловдив, хотел „Империал“, Бална зала, ул. „Лев Толстой“№6, , при следния дневен ред:

  1. Отчет на дейността на УС за 2020г.- изслушване на доклада и приемане;
  2. Годишен Финансов Отчет за 2020г. – изслушване и приемане ;
  3. Доклад-отчет на дейността на Контролен Съвет за 2020г.- изслушване и приемане;
  4. Разискване и приемане на докладите, изменения и допълнения в Устава;
  5. Освобождаване от длъжност и отговорност на председателя и членовете на Управителния съвет и на Контролния съвет;
  6. Избор на председател и членове на Управителния съвет и на Контролния съвет
  7. Други

Присъствената регистрацията за участие в Общото събрание започва в 12.00ч.

При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно ( 25.06.2021г.  за 14,30 часа)  на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

       Право на участие имат всички фирми заплатили членския си внос за 2021г.

Събранието ще се проведе съгласно обявените противоепидемични мерки в страната, необходими за безопасността на присъстващите.