Новини
Покана за редовно отчетно Общо събрание на БКДМП 2022 г.
29.04.2022

Информираме ви, че УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост свиква и Ви кани на редовно отчетно Общо събрание  на 03.06.2022г. от 13.00ч. в град Поморие, ул.“Проф.Стоянов“№5, Гранд хотел „Поморие“, при следния дневен ред:

 

  1. Отчет на дейността на УС за 2021г.- изслушване на доклада и приемане;
  2. Годишен Финансов Отчет за 2021г. – изслушване и приемане ;
  3. Доклад-отчет на дейността на Контролен Съвет за 2021г.- изслушване и приемане;
  4. Изменения и допълнения в Устава;
  5. Други

 

Регистрацията за участие в Общото събрание започва в 12.00ч.

При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно ( 03.06.2022г. за 14,00 часа)  на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.