Новини
Покана за редовно отчетно Общо събрание на БКДМП 2023 г.
24.04.2023

Управителният съвет на Браншова камара на дървообработващата и мебелна промишленост свиква редовно отчетно Общо събрание на 02.06.2023 г. от 13:30 ч. в град Бургас, ул. „Александровска“ 21, хотел „България“, при следния дневен ред:

  1. Отчет на дейността на УС за 2022 г.- изслушване на доклада и приемане;
  2. Годишен Финансов Отчет за 2022 г. – изслушване и приемане;
  3. Доклад-отчет на дейността на Контролен Съвет за 2022 г.- изслушване и приемане;
  4. Изменения  в Устава;
  5. Други

Регистрацията за участие в Общото събрание започва в 12:30 ч.

Право на участие в Общото събрание имат само фирми, които са си платили членския внос за 2023 г.

При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно (02.06.2023 г. за 14:30 часа) на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

Повече информация: поканата за Общото събрание, дневния ред и регистрационната карта за хотела членовете на Камарата са получили по имейл.