Новини
Покана за редовно отчетно Общо събрание на БКДМП 2024 г.
26.04.2024

УС на Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост свиква и кани членовете на редовно отчетно-изборно Общо събрание  на 31.05.2024 г. от 13:30 ч. в град Пловдив, Гранд Хотел Пловдив, ул. „Златю Бояджиев“ 2, зала Париж при следния дневен ред:

  1. Отчет на дейността на УС за 2023 г. –  изслушване на доклада и приемане;
  2. Годишен финансов отчет за 2023 г. – изслушване и приемане;
  3. Доклад-отчет на дейността на Контролен съвет за 2023 г. – изслушване и приемане;
  4. Разискване и приемане на докладите;
  5. Освобождаване от длъжност и отговорност на председателя и членовете на Управителния съвет и на Контролния съвет;
  6. Избор на председател и членове на Управителния съвет и на Контролния съвет
  7. Други.

Регистрацията за участие в Общото събрание започва в 12:00 ч.

При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно (31.05.2024г.  за 14:30 ч.)  на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

Асоциираните членове на Камарата имат право на участие в Общото събрание, но нямат право на глас.