Новини
Покана за редовно отчетно Общо събрание на БКДМП – 17.09.2020г.
10.08.2020

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА БКДМП свиква и Ви кани на редовно отчетно Общо събрание  на 17.09.2020г. от 13.00ч. в град София, Интер Експо Център, бул. „Цариградско шосе“№147, при следния дневен ред:

  1. Отчет на дейността на УС- изслушване на доклада и приемане;
  2. Годишен Финансов Отчет за 2019г. – изслушване и приемане ;
  3. Доклад-отчет на дейността на Контролен Съвет- изслушване и приемане;
  4. Разискване и приемане на докладите
  5. Освобождаване от отговорност на Управителния съвет;
  6. Други

При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно ( 17.09.2020г.  за 14 часа)  на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

Събранието ще се проведе съгласно обявените противоепидемични мерки в страната, необходими за безопасността на присъстващите. В тази връзка ви информираме, че няма да организираме официална вечеря, тъй като не е разрешено организирането на големи групови вечери.

 

Повече информация може да получите на тел. 02/963 42 99               

Източник: БКДМП