Новини
Покана за участие в анкетно проучване на тема „Потребности, готовност и нагласи за въвеждане на дуално обучение“
01.04.2015

Българска стопанска камара Ви кани да вземете участие в проучване, което има за цел да изследва възможностите за участие на предприятията при провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение).

 

Анкетата е достъпна онлайн, на адрес: Проучване "Потребности, готовност и нагласи за въвеждане на дуално обучение" 

 

Резултатите от проучването ще помогнат да бъдат направени изводи за потребностите, готовността и нагласите за въвеждане на дуалното обучение в Република България.

 

Предоставената от Вас информация ще бъде обобщена и заключенията ще бъдат представени публично.

 

Попълването на въпросника ще Ви отнеме не повече от 10 минути. 

 

Благодарим Ви, че отделяте време и помагате да подобрим образователната среда у нас!