Новини
Покана за участие в Общо събрание
01.06.2015

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 7, ал.1 от Устава, Управителният съвет свиква  Общо отчетно-изборно събрание на Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост на 12 юни 2015г. /петък/, от 13.00 часа, град Поморие, община Поморие, област Бургас,  конферентна зала на Гранд хотел Поморие http://www.grandhotelpomorie.com , при следния ДНЕВЕН РЕД:

 

 

1.    Доклад-отчет за 2014 г. на Управителния съвет;

2.    Доклад-отчет за 2014 г. на Контролния съвет;

3.    Разискване  и приемане на докладите, изменения и допълнения в Устава;

4.    Освобождаване от отговорност на Управителния съвет;

5.    Състояние на сектора;

6.    Избор на Управителен съвет и на Председател  на Управителния съвет  и избор на Контролен съвет на Браншова камара на  дървообработващата и мебелната промишленост;

6.    Разни.

 

В прикачените файлове по-долу ще намерите актуална регистрационна форма, покана и образец на пълномощно /при невъзможност за лично присъствие за Ваше улеснение Ви изпращаме и образ на пълномощно за участие на Ваш представител в общото събрание, в случай че представляващият, съгласно Вашата регистрация, няма възможност да участва лично/.

Регистрационните форми следва да се изпратят на е-мейл d.ivanova@timberchamber.com

 

Крайният срок за регистрация и извършване на плащане към хотела е 02.06.2015г.

 

 

регистрационна форма – изтегли

покана – изтегли

образец на пълномощно – изтегли