Новини
Покана към БКДМП от Президента на Р България
24.03.2015

Изпълнителния директор на БКДМП – г-жа Елица Ненчева бе поканена от Президентството на РБ да вземе участие в заседание на Съвета за развитие на регионите и националната инфраструктура, което ще се проведе на 07 април 2015 г.  в гр. Смолян.

 

Заседанието ще бъде на тема „Държавна политика за насърчаване на икономическата активност в слаборазвитите и необлагодетелстваните региони на България. Алтернативи на традиционните производства“.  В него ще вземат участие следните официални представители:

 

Представители на ресорните министерства и институции:

·         г-н Томислав Дончев – Зам. министър-председател по европейските фондове и икономическата политика

·         г-жа Лиляна Павлова – Министър на регионалното развитие и благоустройството

·         г-жа Десислава Танева –  Министър на земеделието и храните

·         г-н Божидар Лукарски – Министър на икономиката

·         г-н Ивайло Московски  – Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията

·         г-н Румен Христов – Председател на Комисията по земеделието и храните към Народното събрание на РБ

·         г-н Найден Зеленогорски – Председател на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление към Народното събрание на РБ

·         г-н Васил Грудев – Заместник министър на земеделието и храните и др.

 

Представители на националните работодателски организации:

 

·         г-н Стамен Янев – Изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции

·         г-н Цветан Симеонов – Председател на УС на Българска търговско-промишлена палата

·         г-н Васил Велев – Председател на УС на Асоциация на индустриалния капитал в България

·         г-н Божидар Данев – Изпълнителен председател на Българска стопанска камара

·         г-н Кирил Домусчиев – Председател на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България

 

Представители на браншови организации:

 

·         г-жа Елица Ненчева – Изпълнителен директор на Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост

 

Представители на местното самоуправление и туристическия бранш и други организации.