Новини
Положителни данни за пазара на труда
25.08.2014

Всички основни показатели, отчитащи динамиката на трудовия пазар отчитат подобрение през второто тримесечие на годината, показват данните на Националния статистически институт.

Делът на икономически активното население на възраст 15-64 навършени години е 68,8% и се покачва с 0,4 процентни пункта за една година.  

Регистрираните като безработни са близо 382 хил., а коефициентът на безработица – 11,4%. На годишна база броят е с 12,7% по-нисък, а коефициентът се понижава с 1,5 процентни пункта. По-голямата част от хората, регистрирани в бюрата по труда, продължават да са мъже – 224 хил.

Прави впечатление, че 2,4 пр. п. нараства делът на трайно безработните (за повече от една година), достигайки 222,2 хил. или 58,2% от общия брой. С цели 4,6 процентни пункта е по-ниска на годишна база младежката безработица. Безработните до 29 навършени години са 16,8% от икономически активното население в тази група.

Общият брой на заетите в страната е 2,980 млн. или 47,9% от населението на възраст над 15 навършени години. Той се увеличава с 0,9 пр. п. спрямо второто тримесечие на 2013 г.

От всички заети едва 3,6% (106 хил.) са работодатели, а 8,1% (241 хил.) – самонаети лица. Делът на работещите в частния сектор е 72,6% (1,898 млн.), а малко над 715 хил. са заетите в обществения.

Заетостта по възрастови групи е както следва: от 15 до 64 навършени години – 61%, от 15 до 29 навършени години – 38,3%, от 20 до 64 навършени години – 65%, от 55 до 64 – 49,2%.

62,6% от заетите са в сектора на услугите, 29,9% в индустрията, а 7,4% в селското, горското и рибното стопанство.

 

Източник: DarikFinance.bg

 

Тагове: безработица, работа