Новини
Помощ за пострадалите в кв. Аспарухово, гр. Варна
04.07.2014

Община Варна се обърна към Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост с молба за оказване на съдействие на пострадалите в кв. Аспарухово. В тази връзка Ви информираме, че Детска ясла № 9 – „Детелина“ има нужда от помощ, която се изразява в дарение на детски шкафове.

Желаещите да се включат в кампанията, моля да се свържат с:

Г-жа Геновева Иванова – Директор на детска ясла "Детелина"

Тел. : 0885 755 077

Или

Г-жа  Нели Вълева – Началник отдел  "ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ И ДУЗ", към Дирекция „Здравеопазване“ – Община Варна

Тел. : 0887 14 04 18