Новини
Поредно подобрение на търговския стокообмен на България с ЕС през първите четири месеца на годината
16.07.2015

През периода януари – април 2015 година износът на България за Европейския съюз (ЕС) се увеличава с цели 12,3% спрямо същия период на предходната година, достигайки размер от 9,3 млрд. лева, докато вносът от ЕС нараства със 7,6% до 10,7 млрд. лева, показват данни на Националния статистически институт (НСИ).

 

Според данните на НСИ основни търговски партньори на България през първите четири месеца на настоящата година са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Белгия и Франция, като те формират 69,8% от българския износ за държавите – членки на ЕС. В същото време най-голям внос на стоки е регистриран от Германия, Италия, Румъния, Испания и Гърция.

 

Външнотърговското салдо на България с Европейския съюз за периода януари – април остава отрицателно, но се сви до 1,4014 млрд. лева спрямо отрицателно търговско салдо за 1,16647 млрд. лева през същия период на предходната година.

 

Само в рамките на април българският износ за ЕС нараства с 13,2% на годишна база до 2,4 млрд. лева, докато вносът от ЕС се увеличава с 8,8% и е в размер на 2,9 млрд. лева.

 

В същото време НСИ отчита подобрение на търговския стокообмен и най-вече на българския износ за трети страни през първите пет месеца на настоящата година.

 

През периода януари – май износът на България за трети страни се увеличава с 10,4% спрямо същия период на 2014-а и е в размер на 6,8 млрд. лева, като само в рамките на май българският износ намалява с 0,7% на годишна база и е в размер на 1,4 млрд. лева.

 

Основни търговски партньори на България през първите пет месеца на годината са Турция, Китай, Сърбия, САЩ, Руската федерация и Сингапур, които формират 50,6% от износа за трети страни.

 

Вносът на България от трети страни за периода януари – май намалява с 1,1% спрямо същия период на миналата година и е на стойност от 7,8 млрд. лева, като само в рамките на май вносът се свива с 9,3% на годишна база до 1,6 млрд. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Украйна.

 

Външнотърговското салдо на България с трети страни за първите пет месеца на 2015 година е отрицателно и в размер на 982,7 млн. лева, но спрямо дефицит за цели 1,7065 млрд. лева през същия период на 2014 година. Само в рамките на май общото външнотърговско салдо с трети страни е на дефицит от 183,5 млн. лева спрямо дефицит за 338,8 млн. лева преди година.

 

Предварителни данни на НСИ показват, че общото външнотърговско салдо на България с ЕС и с трети страни през първите пет месеца на годината е на дефицит от 2,6538 млрд. лева, но е с цели 1,0192 млрд. лева под дефицита, отчетен през същия период на 2014 година.

 

За периода януари – май износът на стоки към ЕС и трети страни се увеличава с 11,6% на годишна база до общо 18,4 млрд. лева, като само в рамките на май износът нараства с 6,8% до 3,7 млрд. лева. За същия петмесечен период общият внос в България се повишава с 4,4% до 21,0 млрд. лева, като през май общият внос се увеличи с 1,2% до 4,2 млрд. лева.

 

Данните на НСИ отчитат поредно влошаване на търговския стокообмен и ново леко свиване на търговския дефицит с Руската федерация, като през периода януари – май дефицитът е в размер на 2,2285 млрд. лева спрямо дефицит за 2,4087 млрд. лева преди година (за периода януари – май 2014 година). За първите пет месеца на настоящата година вносът от Русия се сви с 10,2% на годишна база и е в размер на 2,5371 млрд. лева, но в същото време износът на България към Руската федерация се понижи с 25,9% и е в размер на едва 308,6 млн. лева.

 

Източник: БНР

 

Тагове: износ