Новини
Практични стъпки и оперативни програми за работа с Китай
31.05.2013

Българо-китайската търговско-промишлена камара (БКТПК), Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и Българската търговско-промишлена палата (БТПП) организират бизнес семинари на тема „Практични стъпки и оперативни програми за работа с Китай”. Семинарите ще се проведат в различни градове в България.

Семинарите имат за цел да представят и информират българския бизнес не само с актуалното състояние и перспективи за развитието на българо-китайските търговско-икономически отношения, но и да представят различни възможности за конкретни двустранни бизнес проекти и инициативи, свързани с бизнес кооперирането на български и китайски предприятия, както и с насърчаването на инвестициите от Китай. По време на семинара ще бъдат предоставени съвети и полезна информация за улесняването и увеличаването на стокообмена между България и Китай, както и възможностите за промотиране на сектора туризъм.

Първата сесия бизнес семинари ще се поведат в следните градове:

 

Видин – 28 май 2013 г., от 14:00 часа, в Областна администрация Видин;

Монтана – 29 май 2013 г., от 10:00 часа, в Областна администрация Монтана;

Враца – 29 май 2013 г., от 15:00 часа, в Областна администрация Враца;

Ловеч – 30 май 2013 г., от 10:00 часа, в зала 109 в дом „Преслав”, Ловеч

Плевен – 30 май 2013 г., от 15:00 часа, в Областна администрация Плевен.

Втората сесия бизнес семинари ще се проведат в следните градове:

Бургас – 4 юни 2013 г., 14:00 часа, в Областна администрация Бургас;

Сливен – 5 юни 2013 г., 10:00 часа, в Областна администрация Сливен;

Ямбол – 5 юни 2013 г., 15:00 часа, в Областна азминистрация Ямбол;

Стара Загора – 6 юни 2013 г., 10:00 часа, в Областна администрация Стара Загора.

Хасково – 6 юни 2013 г., 15:00 часа, в Областна администрация Хасково.

Участието в семинарите е безплатно, като при желание за участие следва да се попълни регистрационна форма, която да се изпрати на e-mail: office@bulgariachina.com.

Регистрационна карта