Новини
Председателят на БКДМП проф. д-р Васил Живков участва в среща на Националния съвет по горите
10.03.2023

Председателят на БКДМП проф. д-р Васил Живков участва в среща на Националния съвет по горите, която се проведе на 10 март 2023 г. в Министерство на земеделието. Дискусията, посветена на състоянието на горските стопанства у нас, откри министърът на земеделието Явор Гечев. В срещата се включиха още представители на МОСВ, МЗ, ИАГ, НСОРБ, ЛТУ, БУЛПРОФОР, Българска асоциация на ползователите на дървесина, Съюз на лесовъдите в България и др.

Проф. Живков изрази мнение, че бизнесът има нужда от добре функциониращи държавни горски стопанства, които да се грижат за устойчивото развитие и управление на горите. Той подкрепи идеята на МЗ да стартира кампания „Зелени градове, зелени коридори“ за изграждането на зелени пояси в населените места и потвърди желанието на Камарата да помага в реализирането на инициативата, която ще стартира по време на Седмицата на гората през април.