Новини
Председателят на БКДМП проф. Живков участва в среща по проект на Еразъм+ в ЛТУ-София
08.02.2023

Председателят на БКДМП проф. д-р Васил Живков се включи в среща по проекта INTRuST на Еразъм+, която се проведе на 08 февруари 2023 г. в библиотеката на ЛТУ-София. Той представи пред участниците дейността на Камарата и постиженията на браншовете дървообработване и мебелно производство. Проф. Живков изнесе актуални данни за пазара на мебели. Той  уточни, че страната ни се нарежда на 55 място в света по износ на мебели, а над 80% от продукцията ни отива за износ заради доброто съотношение между качество и цена.  По износ на мебели страната ни заема 38 място в света за 2021 г. Българска продукция се изнася основно за Румъния, Гърция, Франция, Германия, Чехия, Дания, Нидерландия и др., обясни още той. По потребление на мебели заемаме 66 място в света за 2021 г. с близо 420 млн. долара.

Проф. Живков очерта също и един от основните проблеми, с които Камарата се бори в последните години – недостига на дървесина. Той обясни пред участниците, че България е на второ място в ЕС по дял на защитените зони от Европейската екологична мрежа „Натура 2000“. Към 2020 г. горските територии у нас, включени в „Натура 2000“, са над 57% от общата горска площ, заяви още той. Към 2021 г. над 80% от държавните гори са сертифицирани по FSC. Те заемат 38,5% от територията на страната и са в общо добро здравословно състояние. Дискутирани бяха някои от причините за недостиг на дървесина през 2022 г. като например  наложените изкуствени ограничения върху добива на дървесина извън нормативната уредба, изоставане с добива на дървесина, липсата на механизация в горския сектор, нестабилната политическа обстановка в страната и мн. др.

БКДМП и проф. Живков участваха в срещата по покана на проф. Петър Антов от ЛТУ, който е част от координаторския екип на проекта. В дискусията се включиха също представители от Германия, Испания, Словения и др.  Проектът INTRusT се фокусира върху увеличаване на знанията, уменията и повишаване на осведомеността относно схемите за сертифициране в горския сектор и дървесината, като се разработи нова учебна програма за екологични стратегии и сертифициране.