Новини
Предстои обяване на процедура за внедряване на иновации в предприятията
14.12.2015

Предстои Министерството на икономиката да отвори нова процедура за подбор на проекти, насочена към внедряване на иновации в предприятията. През месец ноември приключи предварителното обсъждане на Критериите за избор на операции и съгласно индикативната работна програма на Министерството схемата следва да се отвори в рамките на месец декември.