Новини
През август в страната са произведени повече мебели
15.10.2014

През август в България производството на тютюневи изделия регисттрира спад от 7,3% спрямо месец по-рано. Значително намаление има и при производството на превозни средства, без автомобили – с 35 на сто, както и при лекарствените вещества и продукти – с 12 на сто. Това показват изнесените днес данни на Националния статистически институт (НСИ).

Ръст е регистриран при производството на химични продукти – с 9,6%, производството на мебели – с 6.3%, производството на облекло – с 4,5%. 

Като цяло през август промишленото производство намалява с 0,9 на стоспрямо предходния месец и с 1,9% спрямо година по-рано.

Спрямо юли месец намаление е регистрирано в производството и разпределението на електрическа енергия и газ – с 2,9 на сто, и в преработващата промишленост – с 0,7%. Увеличение има в добивната промишленост – с 2,8 на сто.

На годишна база спад е отчетени при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 15,.2%, и в добивната промишленост – с 5,3%, докато в преработващата промишленост е регистриран ръст от 3%.

По-значително увеличение в преработващата промишленост спрямо предходната година има при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета, ремонта и инсталирането на машини и оборудване, производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти.

Намаление е отчетено при производството на превозни средства, без автомобили, производството на лекарствени вещества и продукти, производството на тютюневи изделия, производството на електрически съоръжения.

Източник: Econ.bg

 

Тагове: мебели, ръст, производство