Новини
ПРЕКИТЕ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ В СТРАНАТА ВЪЗЛИЗАТ НА 408 млн. евро
26.06.2013

Преките чуждестранни инвестиции в страната за първите четири месеца на 2013 г. възлизат на 408.5 млн. евро или 1% от брутния вътрешен продукт (БВП). Това показват изнесените днес предварителни данни на Българска народна банка (БНБ).

Те намаляват в абсолютна стойност с 660,6 млн. евро. За януари – април 2012 г. размерът им е бил 1,069 млрд. евро (2.7% от БВП).

Привлеченият през януари – април 2013 г. дялов капитал възлиза на 293.8 млн. евро. Той е по-нисък с 11.7 млн. евро от дяловия капитал, привлечен през същия месец на 2012 г.

Постъпленията от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти също намаляват. Те възлизат на 37.2 млн. евро за 4-те месеца на 2013 г. при 69 млн. евро за януари – април 2012 г.

За януари – април 2013 г. нетният друг капитал, т.е. промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити е положителен, в размер на 84.3 млн. евро, при положителен в размер на 752.8 млн. евро за януари – април 2012г.

Вижте подробности