Новини
Премахват митата за износ на стоки от ЕС за Нова Зеландия
04.07.2022

Eвропейският съюз и Нова Зеландия приключиха преговорите за споразумение за свободна търговия. Търговската сделка може да донесе възможности за развитие на компаниите от Европа, включително и на българските фирми. Според данни на ЕК се очаква търговията между партньорите да се увеличи с 30 на сто. С влизането в сила на споразумението ще се премахнат митата върху целия износ на стоки от ЕС за Нова Зеландия. Споразумението също така ще премахне или значително ще намали митата на ЕС върху повечето новозеландски стоки, изнасяни за ЕС. Очаква се износът на ЕС за Нова Зеландия да се увеличи с до 4,5 млрд. евро годишно. Износителите от ЕС могат да се възползват от незабавното премахване на митата, което ще доведе до годишни икономии в размер на над 140 млн. евро годишно.

За успешните търговски преговори информираха и от  EFIC (European Furniture Industries Confederation), които работят отдавна и изготвиха документ с позиция още през 2018 г. , като през 2020 г. поискаха от Европейската комисия да преговаря за либерализиране на търговията с мебелни изделия. По силата на настоящото споразумение ще бъдат премахнати митата върху целия износ на стоки от ЕС за Нова Зеландия, което включва и мебелното производство. Като член на EFIC от 2018 г. БКДМП също участва активно в редовни заседания с цел защитаване на интересите на българските компании и създаване на подходящи условия за пазара на мебели както в Европа, така и в света.