Новини
Приеха промените в Закона за горите
31.07.2015

Със 110 гласа, без против и 2-ма въздържали се,  народните представители приеха на второ четене промените в Закона за горите. Дискусия в пленарната зала предизвикаха предвидените санкции за физически или юридически лица, които са допуснали нарушения на законодателството.

 

"Това не е голяма, но правилна стъпка. Благодаря ви от името на бъдните поколения", така зам.- министърът на земеделието и храните Георги Костов благодари на народните представите за приетите изменения в Закона за горите. С тях бе въведено задължително планиране в горските територии, с изключение на тези, които са предоставени за нуждите на националната сигурност. Сериозни промени са приети при добива и движението на добитата дървесина. Тя ще бъде забранена в тъмната част на денонощието. Народните представители решиха, че през месеците ноември, декември и януари, тъмната част на денонощието започва от 18:30 и продължава до 6:30, а в летните месеци – май, юни и юли – от 22:00 до 5:00 часа. 

От началото на 2017 година, след нотификация от ЕК, всички моторни превозни средства ще бъдат оборудвани с GPS устройства за проследяване, а от началото на следващата – всички обекти, в които постъпва или се преработва дървесина, ще бъдат оборудвани със системи за видеонаблюдение. С промените в Закона за горите, се дава възможност да бъдат изграждани противопожарни съоръжения, без да се променя предназначението на имота. Припомняме, че приемането на промените в Закона за горите са условие за отмяна на въведената забрана за износ на дървесина. НС я прие в началото на м. март и задължи министъра на земеделието да издаде заповед.

 

Източник: AGRO.BG