Новини
Приоритетно започва усвояването на изсъхналата дървесина в горите
10.09.2013

Общо 426 000 кубични метра е съхнещата дървесина от иглолистни гори в държавните горски територии, сочат данни от извършена инвентаризация от държавните горски предприятия. 

С цел да се избегне последващо съхнене и похабяване на дървесината, както и нападение от болести и вредители са предприети мерки и действия за провеждане на необходимите санитарни сечи. Те ще се извършват приоритетно съгласно нормативната уредба. Вече са проведени процедури за възлагане на добива на засегнатата дървесина за 27% (113 743 кубични метра) от установените количества. Сечта на изсъхналите дървета трябва да се извърши в рамките на една година. От страна на служителите на регионалните дирекции по горите и лесозащитните станции ще се осъществява редовен контрол за почистването на сечищата.

 

Освободените площи след санитарните сечи ще бъдат възобновени, като на местата, където естественото възобновяване е затруднено, ще се извърши изкуствено залесяване

 

Процесът на съхнене засяга дървесни видове-  бял бор и черен бор на възраст между 10 и 50 години и се наблюдава от края на 2012  година. Съхненето се наблюдава на по-ниска надморска височина- до около 800 м н.в. Водеща причина за започналия процес при иглолистните култури се очертава продължителното засушаване през есента и много високите температури в края на лятото на 2012 г. и пролетта на 2013 г. Това  доведе до намаляване на водните запаси в почвата, до изключително ниска влажност на въздуха и съответно физиологично отслабване, най-често проявяващо се в последващо съхнене.

 

 

Източник: МЗХ