Новини
Проведена среща в Българо-полска търговско-промишлена камара
07.09.2015

По инициатива на БКДМП е инициирано засилване на международното сътрудничество на Камарата.

 

В тази връзка, на 24.08.2015г. представители на БКДМП проведоха среща с председателя на Българо-полска търговско-промишлена камара – г-н Михал Беднарек.

 

Обсъдени бяха редица сфери на взаимен интерес – сътрудничеството между двете организации, инициативи и проекти, по които да работят активно.

 

Развитието на сътрудничеството ще бъде в посока организиране на посещения на производства в Полша и участия в промоционални събития.