Новини
Проведена среща между браншови организации от различни сектори
08.01.2014

На 17.12.2013г. в офиса на БКДМП  се проведе среща между браншови организации от различни сектори. Всички присъстващи се обединиха около основни цели, а именно Закон за браншовите организации, решаване на проблемите в професионалното образование, липсата на кадри, както и предстоящият програмен период 2014-2020г. За изпълнението им е необходимо, чрез обединени усилия, да се комуникира с държавни институции.

В резултат на проведената среща ще бъдат внесени писма до всички институции, които имат отношение към гореизброените въпроси, с искане за подобряване и улесняване на достъпа на предприятията при кандидатстване по европрограми, премахване на излишни бюрократични тежести и подкрепа за българското производство.