Новини
Проведена среща между търговския съветник на посолството на Холандия в България – г-жа Жанет Ферайзер и изпълнителния директор на БКДМП – г-жа Елица Ненчева
11.06.2014

На 27.05.2014г. се проведе среща между търговския съветник на посолството на Холандия в България – г-жа Жанет Ферайзер и изпълнителния директор на БКДМП – г-жа Елица Ненчева.

Двете институции започват целенасочена кампания за привличане на холандски партньори в България. При интерес от страна на холандския бизнес, българският мебелен и дървопреработвателен бранш би могъл да стане приоритетен за посолството, което ще доведе до финансиране на редица събития, които ще бъдат в полза на членовете на БКДМП.