Новини
Проведена среща със зам.-министър на МОН
07.11.2013

 

На 31.10.2013г. изп. директор на БКДМП проведе среща с г-жа Атанаска Тенева, зам.-министър на МОН. Във връзка с иницииране на кампания за популяризиране на професията и законови промени, относно план прием, учебни програми и включването ни в защитени професии, Министерството ще ни окаже институционална и медийна подкрепа.

Във връзка с искането ни за възстановяване на професионалната гимназия в гр. София, за следващата учебна година ще бъде възможно откриването на специализирани паралелки при заявен категоричен интерес от страна на бизнеса.

Ръководството на БКДМП ще вземе участие и в работни групи, относно законопроект за професионалното образование.