Новини
Проведена среща с г-жа Атанаска Калчева – директор на Френско – Българската търговска камара
04.06.2014

На 28.05.2014г. бе проведена среща между г-жа Атанаска Калчева – директор на Френско – Българската търговска камара и г-жа Елица Ненчева – изп.директор на БКДМП.

Основна цел на срещата бе да се започне организация по събития, които да представят българската мебелна и дървообработваща промишленост на френски пазар.

В тази връзка в края на м.юни, в Париж, пред представителите на 111 търговски палати с представителства в 88 страни, ще бъде презентиран сектора, както и Българската браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост. Развитието на тези партньорствата ще бъде в посока организиране на посещения на производства в България и участия в промоционални събития.