Новини
Проведена среща с г-н Митко Василев, Главен управител на Германо – Българската индустриално-търговска камара
04.06.2014

По инициатива на БКДМП е инициирано засилване на международното сътруничество на Камарата.

В тази връзка, днес 26.05.2014 г., се проведе среща между г-жа Елица Ненчева, изпълнителен директор на БКДМП и г-н Митко Василев, Главен управител на Германо – Българската индустриално-търговска камара.

Обсъдени бяха редица сфери на взаимен интерес и по-специално в установяването на бизнес партньорство между български и германски предприятия от дървообработващата и мебелната промишленост в рамките на IMM Кьолн, Interforst Мюнхен, организиране на бизнес делегации с провеждане на двустранни бизнес срещи, обмен на запитвания от българска и германска страна.

В резултат от проведената среща, БКДМП ще предостави на германската страна анализ на секторите дървопреработване и мебелно производство, който ще се преведе на немски език и разпространи от германското правителство сред немския бизнес.

Информираме ви, че предстоят и други срещи за установяване на по-тясно сътрудничество с представители на чуждестранни организации на територията на България.