Новини
Проведе се заседание на Европейската конфедерация на мебелната индустрия /ЕФИК/
11.01.2019

Преди броени дни в Брюксел се състоя среща на борда на директорите на Европейската конфедерация на мебелната индустрия (EFIC – European furniture industry confederation). На срещата присъстваха представители на  мебелната индустрия в Австрия, Германия, Италия, Кипър, Норвегия, Португалия, Унгария, Франция и Холандия. България бе представена от проф.Васил Живков, които бе упълномощен от Управителен Съвет на БКДМП да представлява българския мебелен бранш.

 

Основните теми, заложени в двудневната програма на срещата бяха:

  • Кръгова икономика и мнението на доставчиците за нея
  • Проект на стандарт за производството на плочи с по-ниско емисионно ниво на свободен формалдехид – предложение, отправено от страна на Германия и Франция, като предстои обсъждане дали стандартът да бъде приложен и в други страни
  • Национално развитие и първи резултати през 2018 г.
  • Стратегия на EFIC 2020
  • Прием на нови членове
  • Проектопрограма на EFIC за 2019 година

Гост лектори бяха Биргит Лиа Файн от Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) и Александра Траконя, CSIL (Център за индустриални изследвания).

Биргит Файн представи проучване на ООН за развитието на света до 2050 година, което прогнозира ръст до 40% при жилищата, обитавани от един човек, повишаване на продължителността на живот (водеща до застаряване на населението), увеличаване на средната класа, повишаване на брутния вътрешен продукт и други.

Според направеното проучване до 2050 г. много професии ще загубят своето място на пазара на труда. Сред тях са астронавтите, лаборантите, таксиметровите шофьори, машинистите на влакове, чистачите и др.

Икономическият център ще се измести на изток – към Китай, като се предвижда Япония и Германия да загубят позициите си в топ 5 на развитите икономики за сметка на Индонезия, Бразилия, Русия и Мексико.

Аелксандра  Траконя (CSIL) представи доклад на тема „Европейската и световната мебелна индустрия. Тенденции и прогнози за 2020“. Според него световният мебелен пазар се очаква да се развива положително през следващите 2 години. Това се отнася и за Европа, където също се очаква растеж, но и по-висока конкуренция, което изисква търсене на пазари извън Европа.