Новини
Проведе се работна среща между БКДМП и Британската асоциация на мебелoпроизводители
23.10.2013

На 10 октомври 2013 г. В офиса на Британската асоциация на мебелопроизводителите /BFM/ се проведе работна среща между представители на двете партньорски организации по проект BG051PO001-7.0.07-0188-C0001 „Трансфер на най-добри практики за развитие на сектор мебелно производство в международна бизнес среда, чрез развитие на човешките ресурси“– BFM и Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост /БКДМП/.

         В рамките на срещата представителите на BFM запознаха българските експерти с великобританския опит в развитието на човешките ресурси в експортно-ориентирани мебелни предприятия. Бе обменен опит в областта на професионални обучения, семинари, подготовка на човешки ресурси при участие в международни изложби и търговски мисии. От страна на БКДМП бе поискана допълнителна информация за британския опит в областта на електронните обучения за развитие на човешките ресурси в международна бизнес среда.