Новини
Проведе се среща между Браншова камара на дървообработващата и мебелна промишленост и Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия ИАНМСП
30.01.2019

Браншова камара на дървообработващата и мебелна промишленост и Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия ИАНМСП продължават съвместното си сътрудничество и през настоящата година.

 

Това, както и възможностите за подкрепа на ИАНМСП на единствената секторна браншова организация в сферата, обсъдиха изпълнителният директор на Агенцията д-р Бойко Таков, изпълнителният директор Даниела Петрова и мениджър проучване на пазари Ивайло Тодоров на БКДМП по време на работна среща.

 

Те набелязаха индикативните рамки на предстоящите събития, чрез които Агенцията ще проучи възможностите за подкрепа на бранша. Предстои последваща среща на която двете страни ще стиковат работните се календари.

 

ИАНМСП изрази своята партньорска подкрепа за провеждането на съвместна конференция с камарата на дървообработващата и мебелна промишленост в края на 2019 година, на която лектори от цял свят да запознаят родните производители с всички аспекти на пазара от сектора.

 

Представителите на БКДМП споделиха положителната си нагласа към съвместни инициативи с ИАНМСП и изтъкнаха доброто представяне на българските фирми и успеваемостта, която е над 80% от участията им по време на тематични изложения.