Новини
Проведе се среща между изп. директор на БКДМП и изп. председател на Българска Стопанска Камара
05.11.2013

Изп. директор на БКДМП г-жа Елица Ненчева се срещна с г-н Божидар Данев – изп. председател на Българска Стопанска Камара във връзка с продължаване участие на БКДМП в проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите (ИСОК) на работната сила по браншове и региони“. На срещата бяха обсъдени инициативи на Браншовата камара във връзка с професионалното образование и по-конкретно възможности за популяризиране на професията и възстановяването на ПГ град София.