Новини
Проведохме обучение за трансфера на лидерство между поколенията
26.07.2023

Съвместно с Любомир Гетов и Another Point Advisers проведохме обучение за собственици и мениджъри в мебелната промишленост на 21-22 юли в Казанлък. Темите, които обсъждахме, бяха за  различните поколения и това как можем да постигнем по-добра комуникация между генерациите. Коментирани бяха още възможностите за сплотяване на екипите, как мениджърите могат да  мотивират и развиват служителите, да оценяват постиженията им. Освен това във фокуса на обучението бяха още трансформацията и развитие на бизнес процесите, осигуряването на сигурност и стабилност в периоди на несигурност и промени.

Включиха се представители от различни поколения и с различни управленски функции.