Новини
Програма на Европейската комисия за обучение на ръководни кадри 2013-2014
27.03.2013

От 1979 г. насам Програмата на Европейската комисия за обучение на ръководни кадри спомага за успеха на европейските компании на японския и южнокорейския пазар, като предоставя интензивни езикови курсове и бизнес обучение за ръководните кадри на тези компании.

Япония и Корея са съответно шестият и деветият най-крупни търговски партньори на ЕС и предлагат широк набор от възможности за европейските предприятия. Въпреки това, поради значителните различия на бизнес практиките в тези две страни в сравнения с Европа, техните пазари са истинско предизвикателство за европейските предприятия.

Програмата за обучение на ръководни кадри дава на участващите предприятия конкурентно предимство, като им предоставя необходимите инструменти и насоки за успех в Япония и Корея.

Програмата се състои от 45-седмична интензивна програма за обучение за ръководни кадри от Европа. Обучението е разделено на три етапа:

  1. Модул в ЕС – Триседмично интензивно обучение в Обединеното кралство за културата, историята и обществото на Япония или Корея
  2. Модул в Япония или Корея – 30-седмичен курс за езиково и бизнес обучение, осъществяван от водещи университети в Япония или Корея
  3. Стаж – 12-седмичен стаж в японска или корейска фирма за прилагане на придобитите умения и знания на практика.

Крайният срок за кандидатстване по програмата, финансирана от ЕК е май 2013 г.

Допълнителна информация за програмата, условия за участие и изисквания към кандидатие може да намерите на следната интернет страница: http://euetp.eu