Новини
Информация за проекта SUSTAIN VET
17.11.2020

Проектът Умения за оцеляване за обучители на стажанти в начално ПОО (SUSTAIN VET) е двугодишна инициатива, реализирана в периода между октомври 2020 г. до септември 2022 г. Проектът се финансира по стратегическите партньорства KA2 в областта на ПОО на програма Еразъм + .

Целта на проекта SUSTAIN VET е да подкрепи фирмени ментори при планирането, проектирането, доставката и оценката на стажовете за IVET(Начално професионално образование и обучение). Проектът ще въведе дидактически подход, около който се проектира учебна програма на компанията и се организира менторство. Този подход се нарича Ситуационна дидактика. Ситуационна учебна основа на констатацията, че ситуираното знание преобладава над декларативното и сензомоторно/процедурно и свързано с отношението знание, тъй като неговото активиране се случва спонтанно. Това е входната врата към всички останали знания и се счита за подходящ метод, свързващ практическия опит с теорията, за да се постигне оптимална реакция на WBL към нуждите на пазара на труда.

Като се вземат предвид целевите групи на проекта, обучители на фирмени ментори и фирмени ментори на стажанти, Партньорството ще разработи иновативни интелектуални резултати, за да подобри своите умения и компетенции с лесни за ползване инструменти за планиране, проектиране и изпълнение на учебна програма за обучение, наблюдение на напредъка на стажантите и предоставят конструктивна обратна връзка.