Новини
Промяна в датите на провеждане на изложението Светът на мебелите в Интер Експо Център
09.03.2020

Във връзка с Решение на Министерски съвет от извънредно заседание на 08.03.2020 г., както и със Заповед № РД-01-117/08.03.2020 г. на министъра на здравеопазването с цел допълнителни противоепидемични мерки относно заболяването COVID-19, всички събития, провеждани в Интер Експо Център в рамките на един месец, считано от 9.03.2020, се пренасочват към следващи подходящи дати.

Изложение Светът на мебелите е с определена нова дата на провеждане в периода 24-27.06.2020 г.

Променя се и датата на провеждане на Conceptual Talks, съпътстващо професионално събитие към изложението. Всички регистрации за посещение, направени до момента остават валидни за новите дати на провеждане на изложението и съпътсващото събитие.

За допълнителна информация следете официалната интернет страница на изложение Светът на мебелите – furnitureexpo.bg , както и в каналите на изложението в социалните мрежи.