Новини
Промяна в служебните бележки за доходите от 2020 г.
27.09.2018

Подаването на служебни бележки за доходите да отпадне от 2020 г., предлагат от Министерството на финансите.

 

 

Гражданите ще подават в НАП само годишна данъчна декларация, а фирмите ще изпращат на данъчните всяка година до 28 февруари цялата информация за доходите и удържаните налози. Това предвиждат промени в Закона за облагане доходите на физическите лица, предложени от МФ като част от промени в заключителните разпоредби в Закона за корпоративното подоходно облагане.

 

 

Към настоящия момент Националната агенция за приходите (НАП) не разполага с информацията, съдържаща се в служебните бележки за доходите от трудови правоотношения. В тази връзка се предлага същата да се предоставя от работодателите в справка по образец, а успоредно с това да отпадне задължението за издаване на служебните бележки.

По този начин целта на предлаганите изменения, освен отпадане на задължението за издаване на служебните бележки и задължението за прилагането им към годишната данъчна декларация, е предоставените данни автоматично да се зареждат в образците на годишните данъчни декларации на лицата, което значително ще опрости процеса на попълването и подаването им по електронен път.

 

 

Освен това всяко лице, което има ПИК, ще може да прави справки в обявените за него данни от съответния платец на доход, което ще улесни попълването на декларацията и в случаите, когато не се подава по електронен път.

В допълнение, промяната ще доведе до преодоляване на проблема, свързан със съхраняването на разпечатаните служебни бележки от работодателя, с оглед изискванията на новия регламент, касаещ защитата на личните данни, се казва в мотивите на МФ.

 

 

Предложено е и прецизиране на начина на закръгляване на годишните данъци върху доходите на физическите лица, така че дължимият данък за довнасяне по годишна данъчна декларация да се внася без стотинки, а само в левове. При съществуващия механизъм закръгляването към всеки пълен лев се прави след приспаданията за авансово удържан и внесен през годината данък, което се обезсмисля в случаите, когато от така формираната сума се правят и други намаления (например ползване на 5 % отстъпка или на данъчно облекчение за безкасови плащания), след които отново може да се стигне до довнасяне на стотинки. Посочената промяна се предвижда да се прилага и при деклариране на доходите за 2018 година.

 

 

Източник: Economic.bg

Изображение: Цветелина Болутова, Капитал