Новини
Професионалното образование – приоритет на БКДМП
08.03.2017

Представителите на Управителния съвет на Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост /БКДМП/, в лицето на инж. Стела Василева, СТЕЛЛА 97 ВЕЛИНГРАД ЕООД и инж. Татяна Гигова, АРХИДЕЯ ООД БКДМП, присъстваха на четвъртата Национална среща на общинските експерти по образование, която се проведе в периода: 08-10 февруари 2017 г., гр. Пазарджик.

 

 

Целта на събитието е в широк кръг заинтересовани страни, в конструктивен диалог, да обсъдят най-ефективните практически мерки и действия, които могат да бъдат предприети за провеждането на интегрирана политика по отношение развитието на образованието, личностното и професионалното развитие на децата и младите хора в България.

 

 

Представителите на УС на БКДМП имаха възможността да проведат диалог с г-жа  Мария Тодорова-директор на дирекция "Професионално образование и обучение", г-жа Валерия Нинова – старши експерт, отдел „Техническа верификация” и г-жа Петя Евтимова, ръководител на проект „Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в българската образователна система“. Те  запознаха, присъстващите със стоящите пред бранша проблеми, във връзка с  липсата на кадри и отправиха предложения относно възможности за повишаване качеството на професионалното образование.

 

 

От страна на МОН информираха, че има изготвени приоритети, в  които е заложен комплексен подход, т.е. политика, бизнес, преподаватели и община заедно да се борят за разрешаването на проблемите. Също така от тяхна страна беше съобщено, че по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" много от професионалните гимназии , ще получат субсидии и ще има начин за това да обновят материалната си база.

 

 

Г-жа Петя Евтимова представи и възможностите за финансиране на дуално обучение като информира за възможностите на Швейцарска подкрепа и желанието за работа с бранша.

 

 

БКДМП беше единствената бизнес организация, която присъства на срещата и в резултат на проведената дискусия предстои да бъдат направени допълнителни срещи с конкретни искания и предложения от страна на камарата.