Новини
Проф. д-р Васил Живков представи постиженията на мебелната промишленост на международна конференция на креативните индустрии “CreaTech Summit South-East Europe 2023“
02.03.2023

Проф. д-р Васил Живков, председател на БКДМП,  участва в международна конференция на креативните индустрии “CreaTech Summit South-East Europe 2023”, която се проведе на 01 март 2023 г. в съвременния център за изкуства „Топлоцентрала„. Той изнесе 2 презентации, посветени на тенденциите в мебелното производство и образованието на кадри за сектора, в рамките на панела „Дизайн и архитектура“. В дискусията се включиха дизайнери, архитекти, представители на бизнеса и др.

Проф. Живков представи основните дейности на БКДМП, които са с фокус подпомагане на дейността на фирмите в 2-та сектора: дървообработване и мебелна промишленост и създаване на по-добри предпоставки за развитие на бизнеса и нови партньорства. Той изнесе актуални данни, според които производството на мебели в световен мащаб през 2021 г. достига до 513 млрд. US$, което се равнява на ръст от 16.8% спрямо 2020 г., когато производството е било 439 млрд. Според него до голяма степен този ръст се дължи на промяната в начина на живот на хората по света вследствие на пандемията. Той посочи, че основните играчи на пазара продължават да са страните от Г7 плюс Китай, Полша и Виетнам.

Проф. Живков обясни, че напоследък повече внимание се отделя на развитието на световния пазар на мебели от висок клас. Те представляват приблизително 10% от общия пазар на мебели.

Той акцентира върху факта, че българската мебелна промишленост 2021 г. е доста успешна. Производството на мебели е нараснало с 25.6% от 476 на 598 млн., а потреблението с почти 34% от 310 на 415 млн., на фона на общ растеж на потреблението в България от 8%.

В рамките на конференцията и панела, посветен на дизайна и архитектурата, се проведе и дискусия за образованието. Проф. Живков изтъкна необходимостта от осъвременяване на учебните програми и съдържанието, модернизиране на методите на преподаване и подходите, допълнителна мотивация на младите хора да стартират кариера в мебелната индустрия.

Събитието се организира от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и КреаТех България – клъстера, обединяващ организации от креативната индустрия.