Новини
Проф. д-р Васил Живков участва в Общото събрание на EFIC в Кипър
06.10.2023

Председателят на БКДМП проф.д-р Васил Живков участва в Общото събрание на  Европейската конфедерация на мебелната промишленост (EFIC) в Протарас, Кипър. Домакин на срещата беше PASYVEX, Кипърската асоциация на мебелната и дървообработващата индустрия.

По време на събранието членовете на EFIC обсъдиха теми, свързани с предстоящите избори за Европейски парламент и следващия законодателен мандат на ЕС от 2024 до 2029 г. Поставени бяха основни приоритети като хармонизиране на законодателство на ЕС, цялостен подход към кръговата икономика, осигуряване на суровини, справедлива и свободна търговия, но основана на правила, защита на интелектуалната собственост срещу копирането на дизайн и продукт и инвестиране в квалифицирана работна сила.

Участниците в срещата обмениха информация за пазарната ситуация във всяка от страните,  отчетен бе спад на пазарите, причинен от различни фактори като снижаване на темповете в строителния сектор, високите нива на инфлация и цените на енергията, намаленото търсене на мебели от страна на потребителите.

Членовете на EFIC имаха възможност да се срещнат с г-н Кириакос Хаджиянис, председател на Постоянната комисия по енергетика, търговия, промишленост и туризъм в парламента на Кипър. Заедно те дискутираха основни предизвикателства, пред които е изправена индустрията, включително засилващата се конкуренция от трети страни и фалшифицирането, липсата на суровини и недостига на квалифицирани служители. Групата обсъди и предстоящите избори за Европейски парламент през 2024 г., както и ключови документи, свързани с кръговата икономика, като например Регламента за екодизайн на устойчиви продукти и очакваните предстоящи изисквания.

Мария Варкари, председател на PASYVEX, заяви: „От името на асоциацията за нас е огромна чест и привилегия да бъдем домакини на Общото събрание на Европейската конфедерация на мебелната промишлености да приветстваме членовете на EFIC в Кипър. Мебелната индустрия е крайъгълен камък на икономиката и наша обща отговорност е да гарантираме нейния непрекъснат растеж и устойчивост. “

Еди Шнайдеро, председател на EFIC, заяви: „От името на EFIC бих искал да благодаря на PASYVEX за домакинството на Общото събрание в Кипър и на г-н Хаджиянис за това, че се присъедини към нашата среща. С голямо удоволствие обменихме мнения за предизвикателствата и възможностите в нашата индустрия.“