Новини
Проф. д-р Живков се включи в дискусия за кръговата икономика и законодателните промени за управлението на отпадъци от дървесина
09.11.2023

Проф. д-р Васил Живков, председател на БКДМП, се включи в конференцията „Зелена трансформация: Кръгова икономика и устойчиво развитие – хора, материали и бизнес модели“, която се организира от БСК и сп. Еnterprise на 09 ноември 2023 г. в Interpred-WTC. Той участва в първия панел на събитието, посветен на законодателните изисквания във връзка с прилагането на кръговата икономика у нас. В дискусията заедно с него се включиха Николай Сиджимов – зам.-министър на околната среда и водите, Светлана Божкова – директор на дирекция „Управление на отпадъците“ в Министерство на околната среда и водите, Цветанка Тодорова – председател на Управителния съвет на Браншова асоциация Полимери. Модератор на дискусията бе Владимир Димитров от Българската стопанска камара.

„ В нашите два сектора отдавна сме разбрали, че продуктите, които остават от производството на мебели,  могат да бъдат използвани повторно. Някои от компаниите се отопляват с тях. Други ги използват за производство на пелети, а трети – предават за рециклиране, като по този начин дават нов живот на дървесината. Това е чудесен пример за кръгова икономика. Важно е обаче отпадъците, генерирани от мебелната промишленост: дървесни, текстилни, да излязат от определението отпадък“, отбеляза проф. Живков.

Той обясни, че двата сектора тепърва трябва да се запознаят с най-новите изисквания, свързани със зелените политики и управлението на дървесните отпадъци. „В сектора все още няма достатъчно разбиране и трябва да информираме сектора, да обсъдим какви промени предстоят, за да знае бизнесът у нас в каква посока да върви“, заяви проф. Живков.

„Отпадъците от мебелната промишленост могат да послужат за суровина  за дървопреработвателната промишленост. Веднага обаче идва въпросът за съпътстващите продукти. При нас един от основните проблеми е, че когато декларираме, че имаме отпадъци от дървесина и дървесни плочи, ние не можем да ги транспортираме сами до местата, където ще бъдат рециклирани, защото се водят отпадъци. Тепърва това трябва да се регулира и облекчи като политика, за да могат фирмите да прилагат по-лесно принципите на кръговата икономика. Отделно от това отпадъците от дървесина, генерирани от домакинствата, все още не се транспортират и предават за рециклиране, така както Европа изисква от нас“, обясни той.

В конференцията участваха представители на БСК, Министерството на околната среда и водите, Столичната община, Фонда на фондовете, Българската хранителна банка, браншови асоциации, мениджъри на компании, консултанти и др.