Новини
Проф. д-р Васил Живков се срещна с председателя на Норвежкобългарската търговска камара
11.12.2023

Председателят на БКДМП проф. д-р Васил Живков  се срещна с председателя на Норвежко-българската търговска камара Андерс Стьолан и зам.-председателя Мадлена Владимирова. Те обсъдиха нови възможности за реализиране на бизнес отношения между България и Норвегия. Набелязани бяха опции за партньорства и реализиране на общи проекти между компаниите в сектор дървообработване и мебелно производство. И двете организации изразиха интерес в близко бъдеще да бъдат проведени съвместни търговски мисии и посещения на производства с цел създаване на контакти и обмяна на опит и идеи.

Както за България, така и за Норвегия тепърва предстои реализирането на принципите на кръговата икономика, управлението на отпадъците и рециклирането на суровини. Обсъдени бяха и евентуални бъдещи събития по точно тази актуална за фирмите тема.