Новини
Процедура за финансиране на участие на национален щанд на изложение BIFE-SIM 2015, Румъния
10.08.2015

От страна на БКДМП бяха положени усилия и беше преговаряно с Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия /ИАНМСП/ да включи в индикативната си програма за финансиране участието на български предприятия в специализирана изложба BIFE-SIM 2015 (19 – 23.09.2015 г., гр. Букурещ, Румъния).

 

Срокът за подаване на документите за кандидатстване е 07.08.2015 г.

 

ИАНМСП поема разходите за:

– наем на изложбена площ;

– проектиране и изграждане на изложбен щанд;

– наем на оборудване и обзавеждане;

– регистрация на изложителите;

– включване на изложителите в официалния панаирен каталог (основен пакет);

– реклама на участието.

 

Фирмите изложители следва да поемат всички други разходи като транспорт на експонати и други изложбени компоненти; командироване и пребиваване на представители от предприятието (пътни, дневни и квартирни); заявени допълнителни услуги; застраховки.

 

Кандидатстването за участие се извършва по реда, описан в „Общи условия за участие в международни панаири/специализирани изложби, организирани от ИАНМСП”.

 

Обръщаме внимание, че ИАНМСП има актуализирани Общи условия от 22 юли 2015 г., в които  се изискват допълнително 3 задължителни документа, а именно:

 

Копие от „Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд“ за кандидата, заверен с текст „Вярно с оригинала”, подпис и печат на предприятието.  В случай, че кандидата има свързани предприятия и или партньори документът се представя и за тях.

 

Копие от „Отчет за приходите и разходите“ за последните две приключили финансови години на кандидата, заверен с текст „Вярно с оригинала”, подпис и печат на предприятието. Документът се представя в случай, че не е публично достъпен.

 

Копие от договор за осъществяване на търговска дейност с продуктите на български производител, в случай, че кандидатът не е производител, заверен с текст „Вярно с оригинала”, подпис и печат на предприятието.

 

При интерес за участие, предприятията следва да представят изискуемите документи за кандидатстване в срок до 7 август 2015 г., по един от следните начини:

 

– лично в деловодството на ИАНМСП или да ги изпратят по куриер в срок до 17:30 часа на  7 август 2015 г. на адрес: 1000 София, ул „Леге” № 2-4 или

 

– да изпратят документите за кандидатстване, подписани с електронен подпис на e-mail: office@sme.government.bg в срок до 24:00 часа на 7 август 2015 г.

 

ИАНМСП организира дни на отворените врати на 03.08.2015 г. (понеделник) от 13:30 часа и на 06.08.2015 г. (четвъртък) от 9:30 часа в които дни кандидатите могат да поставят своите въпроси свързани с попълване на документи за участие и други.

 

В прикачените файлове ви изпращаме документи, необходими за кандидатстването, които следва да се изпратят до Изпълнителната агенция за насърчаване на МСП. Документите можете да свалите и от сайта на ИАНМСП – http://www.sme.government.bg/?p=29057  

 

При попълване на декларацията за получени минимални помощи, можете да направите справка за получените такива от вашата фирма с въвеждане на Булстата на следния линк: http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx  

 

За допълнителна информация може да се обръщате към:

г-жа Мирела Тасева, тел.: 02/ 940 79 83, e-mail: m.tasseva@sme.government.bg  и

г-жа Тереза Мутафова, тел.: 02/ 940 79 88, e-mail: t.mutafova@sme.government.bg.

 

 

Документи – изтегли