Новини
ПРСР Мярка 122 „Подобряване икономическата стойност на горите“
09.07.2013

По Оперативна Програма за развитие на селските райони, Мярка 122 може да кандидатствате за закупуване на на специализирана горска техника: Трактори, сортентовози, кранове и други. Срок за кандидатстване 23.08.2013г.

Виж повече