Новини
Публикувани са изменени насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проекти bg05m9op001-1.003 „ново работно място 2015”.
31.08.2015

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. обявява, че са променени Насоките за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015". Промяната е с цел залагане на още два срока за кандидатстване (19.11.2015 и 05.02.2016 г.) и корекция на допусната явна техническа грешка в т. 6 (2).

Променените Насоки за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси: http://esf.bg/ иhttp://www.eufunds.bg/ иhttps://eumis2020.government.bg. Променените текстове са маркирани.

 

Източник: Eufunds