Новини
ПЪРВИ АСОЦИИРАНИ ЧЛЕНОВЕ НА БКДМП
19.03.2013

С цел установяване на реални взаимоотношения между бизнеса и образованието, както и обединяване на усилията ни в посока постигане на  конкретни резултати, БКДМП приветства активността на колегите от професионалните гимназии, които откликнаха на поканата ни за асоциирано членство в Камарата. Към момента асоциирани членове на БКДМП са Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване, гр. Пловдив; Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване, гр.Варна; Професионална гимназия по керамика и мебелно производство, гр. Севлиево и Професионална гимназия по дървообработване и строителство, гр.Хасково.

Вярваме, че заедно ще успеем да постигнем общите ни цели!