Новини
Първо заседание на работна група за категоризация на дървопреработвателните предприятия
19.04.2017

На 31 април 2017г., Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост /БКДМП/ беше  домакин на Първото заседание на работната група за категоризация на дървопреработвателните предприятия.

 

 

По искане на членове на Камарата, към БКДМП се съставя работна група, която да определи критерии за оценка и  категоризация на дървопреработвателните предприятия.

 

 

Целта на категоризацията е по-голяма прозрачност, създаване на общи правила и обективно представяне на възможностите и мощностите на предприятията в сектора.

 

 

На заседанието присъстваха:  г-жа Росица Пешева – Административен директор на БКДМП, г-н Александър Александър Палешутски  – Управител на „Средна гора“ АД, г-н Христо Йовчевски – Управител на „Рико стил“ ЕООД, г-н Иван Тотковски – Управител на „Троя Стил Пласт“ ЕООД, г-н Динко Кипров – Управител на „Интекст“ ООД и представители на Лесотехническия университет, Катедри: Механична технология на дървесината и Производство на мебели : доц. д-р Юлия Михайлова и доц. д-р Димитър Ангелски

 

 

Източник: БКДМП