Новини
Работна среща в МОСВ
01.03.2022

На 28-ми февруари в Министерство на околната среда и водите (МОСВ) се проведе работна среща, на която бяха обсъдени проблемите пред горския сектор. На срещата присъстваха министър Борислав Сандов, зам.-министър Тома Белев и представители на неправителствени организации.

Председателят на БКДМП проф. Васил Живков представи проблемите на браншове мебелно производство и дървообработване и обясни колко важно е тези сектори да не стават заложници на еко-популизъм. Той настоя за подкрепа от страна на МОСВ при налагането на политики за управление на горите и заяви, че очаква от страна на държавата да се осигурят ясни правила, които да гарантират суровина и предвидимост за бизнеса.