Новини
Работодателите могат да кандидатстват за държавно финансиране за обучения на кадри
31.08.2018

Агенцията по заетостта (АЗ) продължава приема на заявления от работодатели, които искат да предоставят обучение и работа на безработни лица за свободни работни позиции, изискващи определена професионална квалификация. Две са формите за финансиране, за които компаниите могат да кандидатстват. Първата е т.нар. "дуална система за обучение", докато втората дава възможност на фирмите да осигурят професионално обучение на кандидатите за работа преди назначаването им. Средствата се отпускат както на работодателите, така и на обучаващата организация и безработните лица, като размерът им се определя ежегодно в Националния план за действие по заетостта през съответната година.

 

Какво представлява дуалната система за обучение

 

Този вид практически ориентирано обучение се осъществява едновременно в работна среда под ръководството на наставник, както и в обучаваща институция от системата на професионалното образование и обучение. Финансовите средства, които получават работодателите, осигурили място за дуално обучение, се отпускат всеки месец. Те покриват основното трудово възнаграждение на всяко наето безработно лице и неговия наставник. В допълнение, в пълен размер и за всяко лице се поемат разходите за провежданото от обучаващата институция професионално обучение, необходимо за конкретното работно място. Финансирането се осигурява за периода на обучението, но за не повече от 36 месеца, уточняват от АЗ. Работодателят може да избере обучаващата институция, да уговори с нея учебния график и да го съгласува с трудовата дейност на наетите лица.
 

 

Предварително обучение

 

При тази разновидност кандидатите за работа преминават през професионално обучение, преди да бъдат наети. Безработните се обучават със 100% финансиране от държавния бюджет, като за периода на обучението курсистите получават ежедневно стипендия, както и средства за транспорт, в случай че живеят в друго населено място. И в този случай работодателят има право да избере обучаващата институция, с която съвместно изработват учебния график и провеждат подбор на кандидатите, които да преминат през професионалните курсове и впоследствие да бъдат назначени на работа за поне 6-месечен период.

 

Къде и как

 

Работодателите все още имат възможност да получат финансиране от държавата, за да си осигурят професионално подготвени кадри, от които имат нужда. От АЗ съобщават, че в част от бюрата по труда разполагат със свободни средства за финансиране на обучения на безработни лица по заявени от работодателите професии. Всички финансови средства, за които фирмите могат да кандидатстват, са обявени на сайта на АЗ в рубрика "Обяви за финансиране по региони".

 

Източник: Karieri