Новини
Размер на преките чуждестранни инвестиции в България по страни
17.07.2018

Близо 180 страни имат преки инвестиции в България. При разпределението на ПЧИ по страни се забелязва известно позитивно движение. Оценката за позитивност се основава на определено (макар и минимално) изпреварващо участие на страните от ЕС. Общо размерът на ПЧИ в България за 2014-2017 г. нараства с 2.8%, докато инвестициите от страните-членки на ЕС нарастват с 3.2%. Европейските инвестиции (ЕС) формират трайно около 4/5 от общия обем ПЧИ в България.

 

 

Лидерската позиция в класацията по ПЧИ заема устойчиво Холандия с чувствително изпреварване. Австрия също има значително участие, но силно намаляващо през последните три години (с 27%!). Германия заема по-ниска позиция, макар и с оформена тенденция за прираст. Чувствителен прираст бележи Италия, която увеличава своите инвестиции 2.7 пъти през 2016 г. На този етап не е ясно дали и доколко този ръст ще се задържи трайно.

От страните, които не са членки на ЕС, Русия и Турция представляват по-специален интерес. И при двете страни по-широкото им участие в инвестиционния и икономически живот на страната е свързано с опасения, макар и с различен оттенък. Русия видимо не проявява (или не съумява) да разшири своето явно инвестиционно и икономическо участие, докато при Турция има ясно изразена позитивна динамика, макар и на относително ниско равнище. Въпрос на решение от страна на макроикономическото управление е да се предприемат (или не) действия, които биха стимулирали този тип не-ЕС инвестиционно и икономическо сътрудничество.


Данните са от Годишния доклад 2018 "Икономическо развитие и политика в България: оценки и очаквания на Института за икономически изследвания на БАН.

 

 

Източник: EconomyNews